MİSYON & VİZYON

 

                                                                            MİSYONUMUZ & VİZYONUMUZ

 

                MİSYONUMUZ

Abdullah Gül Üniversitesi Diller Yüksekokulu'nun (AGUSL) misyonu şu üç ana amaca ulaşmaktır:

1. Öğrencileri tüm dersleri İngilizce öğrenmeye hazırlamak

Agü Hazırlık programı sayesinde, Dil Okulu, bir AGÜ fakültesine giren tüm öğrencilerin derslerini etkin bir şekilde İngilizce olarak alabilmeleri için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlar;

2. Öğrencileri profesyonel olarak İngilizce dilinde çalışmaya hazırlamak;

Fakülte Akademik İngilizce programı sayesinde, Dil okulu Agü’den mezun olan tüm öğrencilerin etkili bir şekilde ve profesyonelce İngilizce kullanabilmelerini sağlar;

3. Öğrencilere üçüncü dil olanağı sağlama

AGÜ Dil Okulu, İkinci Yabancı Dil Seçmeli Programı ile tüm öğrencilere dünya çapında öneme sahip üçüncü bir dili öğrenmeye başlama fırsatı verir.

               

                VİZYONUMUZ

Abdullah Gül Üniversitesi Dil Okulunun vizyonu, öğrencilere geleneği taklit ederek değil, savunulabilir öğrenme ilkelerinin pratik uygulamasıyla dil öğrenimini sağlamaktır:

 1. Dil öğrenimi, dil kullanımı ve beceriler çalışmasına odaklanmalıdır; Bir öğrenci İngilizce'yi okumak, yazmak, dinlemek ve konuşmak için kullanabilmelidir.

 2. Dil seviyesine göre yerleştirme gerçekçi ve ayrıntılı olmalıdır. Belirli bir öğrenci, farklı beceriler için farklı yeterlilik seviyelerinde olabilir; herhangi bir öğrenci İngilizce okumakta İngilizce dinlemekten daha iyi olabilir.

 3. Dil kullanımının etkili bir şekilde öğrenilmesi, dil öğrenimini gerçek dünya hakkında öğrenme ile birleştirmeli, bu da dil derslerinin asla yalnızca dille ilgili olamayacağı anlamına gelir ayrıca önemli tematik içerik barındırmalıdır.

 4. Bir yabancı dili yüksek düzeyde öğrenmek, önemli ve sürekli öğrenci motivasyonu gerektirir. Dil öğrenme motivasyonu, basit analizlere ve basit çözümlere direnen son derece karmaşık bir alandır sadece öğrencilerin yüzeysel olarak ilginç buldukları dersler üretmekle ilgili değildir. Dil öğrenme motivasyonunu sağlamak için, zorlu bir dil programına, motivasyona derin ve yapısal yaklaşımlar sağlamalıdır.

 5. İngilizce, İngilizler veya Amerikalılar tarafından konuşulduğundan değil, Türkiye dışında da ikinci dil olarak İngilizce öğrenen yüz milyonlarca insan tarafından kullanılan uluslararası bir dil olduğu için faydalıdır.

 6. Öğrencilerin akran desteğinden kazanacakları çok şey var: akademik ve sosyal.Tüm öğrencilerin birbirine yardım etme potansiyeli vardır; tüm öğrenciler sosyal bağlantılar kurduklarında kendilerini daha mutlu ve motive olmuş hissederler.

 7. Çalışma becerileri, tüm yeni üniversite öğrencilerine açık bir şekilde öğretilmeli ve değerlendirilmelidir.